image

Cisanggarung

Room Type

Dimensions

Total m2

Height (m)

Theatre

Class Room

Restaurant

U-Shape

Reception

Cisanggarung

8.9 x 6.2

55

3.5

30

18

16

15

Suagi | Cimanuk Ballroom | Cisanggarung | Citarik | Citanduy | Papandayan 1-6